Jdi na obsah Jdi na menu
 


__________________________________________________________

Sdělení pro členy SOPMSH

Zúčastňujte se, prosím, dle svých možností akcí Spolku.

Přinášejte vlastní nápady a návrhy na aktivity Spolku.

Členské příspěvky za aktuální rok (i roky předešlé) můžete uhradit:

1. osobně v sídle SOPMSH:

Malostranské nám. 27,
Praha – Malá Strana
v časech, uvedených v kontaktech.

2. bankovním převodem ve prospěch účtu SOPMSH, uvedeného v kontaktech.

DŮLEŽITÉ!!!
Uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce text Členský příspěvek za rok …
a své celé jméno, případně jméno, za koho hradíte.
Nebo, pokud znáte, stačí uvést do variabilního symbolu Vaše členské číslo.

Minimální výše ročního členského příspěvku je 250 Kč pro osoby výdělečně činné a 50 Kč pro ostatní
(důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské „dovolené“, žáci a studenti, nezaměstnaní atp.)

 

__________________________________________________________

Sdělení pro nečleny SOPMSH

I bez členství jste zváni na veřejné akce spolku – viz sekce Co se chystá.

Ale lépe je STÁT SE ČLENEM Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan!

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA DO SOPMSH

S předanými daty bude nakládáno dle pravidel GDPR.

Odkaze je na formulář vedený na stránce WuFoo.com.
Může se chvíli načítat, posečkejte, prosím, pokud přihlášku hned neuvidíte…