Jdi na obsah Jdi na menu
 


__________________________________________________________

Sdělení pro členy SOPMSH

Zúčastňujte se, prosím, dle svých možností akcí Spolku.

Přinášejte vlastní nápady a návrhy na aktivity Spolku.

Členské příspěvky za aktuální rok (i roky předešlé) můžete uhradit:

1. osobně v sídle SOPMSH:

Malostranské nám. 27,
Praha – Malá Strana
v časech, uvedených v kontaktech.

2. bankovním převodem ve prospěch účtu SOPMSH, uvedeného v kontaktech.

Variabilní symbol: rok, za který členský příspěvek uhrazujete, například 2021.

DŮLEŽITÉ!!!
Do zprávy pro příjemce, prosíme, uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ člena, za kterého je příspěvek hrazen.

Minimální výše ročního členského příspěvku je 250 Kč pro osoby výdělečně činné a 50 Kč pro ostatní
(důchodci, rodiče na mateřské a rodičovské „dovolené“, žáci a studenti, nezaměstnaní atp.)

 

__________________________________________________________

Sdělení pro nečleny SOPMSH

I bez členství jste zváni na veřejné akce spolku – viz sekce Co se chystá.

Ale lépe je STÁT SE ČLENEM Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan!

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA DO SOPMSH

S předanými daty bude nakládáno dle pravidel GDPR.

Odkaze je na formulář vedený na stránce WuFoo.com.
Může se chvíli načítat, posečkejte, prosím, pokud přihlášku hned neuvidíte…